บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
INSTRUMENTATION
HOME   /   INSTRUMENTATION  /   Ultrasonic
สินค้า

 

Ultrasonic Micro Sensing Switch

A submersible ultrasonic sensing switch for tight quarters, the LVUD-101 works in sumps, dispenser pans, and contained risers. It is especially useful in environmental applications such as hazardous chemical storage, where it can detect high-level/overfill/low-level alarm states, as well as hydrostatic leaks. Operating on the principle that liquid and air have distinct signal attenuation characteristics, the LVUD-101 identifies the presence of one or the other and signals the control/alarm system. Digital sampling ensures high reliability, in part by blocking false indications.