บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
INSTRUMENTATION
HOME   /   INSTRUMENTATION  /   Vortext Flow Meter
สินค้า

 

Vortex Flowmeter

 

 • Integrated pressure and temperature compensation
 • Temperature compensation for saturated steam included as standard
 • All OPTISWIRL versions in 2-wire technology
 • Excellent long-term stability due to rugged design
 • Optimum process reliability thanks to new type of signal processing (ISP)
 • Easy to start up (plug & play)

The all-in-one solution

OPTISWIRL 4070 C is the only vortex flowmeter with integrated pressure and temperature compensation in 2- wire technology. OPTISWIRL 4070 C provides accurate measurement of operating, standard volumetric and mass flow of conductive and non-conductive liquids, gases and vapors even with fluctuating pressures and temperatures.

Highlights

 • 2-wire device with integrated pressure and temperature compensation
 • Non-wearing, fully welded stainless steel structure with high corrosion, pressure and temperature resistance
 • Optimum process reliability thanks to Intelligent Signal Processing (ISP) - stable readings, free of external peturbations
 • Ready to use immediately due to plug & play feature
 • Maintenance-free sensor design
 • PACTware included at no extra cost

Industries

 • Automotive
 • Chemical
 • Iron, Steel & Metal
 • Power plants
 • Oil & Gas
 • Paper & Pulp
 • Water

Applications

 • Vapor and saturated steam measurement
 • Steam boiler monitoring
 • Control of compressor output
 • Consumption measurement in compressed air systems
 • Measurement of industrial gases
 • Burner consumption measurement
 • SIP and CIP processes in the food, beverage and pharmaceutical industries