บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
INSTRUMENTATION
HOME   /   INSTRUMENTATION  /   Ultrasonic Flow Meter
สินค้า


Ultrasonic flowmeters

 


Ultrasonic flowmeters (UFM s) find universal use for non-contact measurement of all fluids and gasses in which ultrasonic waves can propagate. The principle of measurement is based on ultrasonic transit time.

All our ultrasonic flowmeters are calibrated on the world s largest and most accurate calibration rig.

The Highlights of KROHNE s Ultrasonic Flowmeters:

  • High measuring accuracy independent of viscosity, temperature and conductivity
  • No pressure loss through the smooth metering
  • tube and no obstructions to flow
  • Exact calibration by direct volume comparison
  • Intrinsically safe version to European Standard for Zone 0
  • Low operating cost thanks to low power consumption and zero maintenance