บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   แปรงขนกระต่าย
สินค้า


แปรงขนกระต่าย

 

แปรงขนกระต่าย : เป็นแปรงที่ทำจากขนกระต่ายขาวของญี่ปุ่น มีความอ่อนนุ่มมาก ใช้ในการปัดหรือเคาะผงฝุ่นลงบนพื้นผิววัตถุที่ต้องการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง ไม่ทำลายรอยลายนิ้วมือแฝงที่ต้องการ สามารถใช้ได้กับผงฝุ่นเกือบทุกชนิด