บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   จำหน่าย ผลิต แปรงขนกระรอกแบน
สินค้า


แปรงขนกระรอกแบน


จำหน่าย ผลิต แปรงขนกระรอกแบน : มีความอ่อนนุ่มตามธรรมชาติ ใช้ในการปัดผงฝุ่นชนิดต่าง ๆ ลงบนพื้นผิวที่ต้องการหารอยลายนิ้วมือแฝงจำหน่าย ผลิต แปรงขนกระรอกแบน