บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   แปรงขนนก
สินค้า

 

แปรงขนนก
 

แปรงขนนก : เป็นแปรงที่ทำจากขนนกเป็ดน้ำทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการปัดหรือเคาะผงฝุ่น ลงบนพื้นผิววัตถุที่ต้องการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง