บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   ผงฝุ่นสีขาว
สินค้า

 

ผงฝุ่นสีขาวผงฝุ่นสีขาว : เป็นผงฝุ่นสีขาวบริสุทธิ์ ผงละเอียดมีน้ำหนักเบา ผลิตขึ้นเพื่อใช้ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงเช่นเดียวกับผงฝุ่นสีดำ บนพื้นผิวที่มีสีต่างกัน ใช้สำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือบนวุตถุต่าง ๆ เช่น แก้ว กระจก พลาสติก กระเบื้อง แจกัน ภาชนะทาแลคเกอร์ เป็นต้น ขนาดบรรจุ : 35 กรัม และ 70 กรัม