บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   ผงฝุ่นสีดำ
สินค้า

 

ผงฝุ่นสีดำ 

 

ผงฝุ่นสีดำ : เป็นผงละเอียดและเบา ใช้สำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุมากมายหลายชนิด เช่น แก้ว กระจก พลาสติก เซรามิค ยางสังเคราะห์ เปลือกไข่ กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น ขนาดบรรจุ : 35 กรัม และ 70 กรัม