บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   น้ำยาเก็บลายนิ้วมือ แบบเปียก
สินค้า

 

น้ำยาเก็บลายนิ้วมือ แบบเปียก

Wet Powder Black 

น้ำยาเก็บลายนิ้วมือ แบบเปียก Wet Powder Black : For developing latent prints on adhesive side of tape B-89350 (250 ml)