บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /   ตลับหมึก Police Mate Colorless
สินค้า

 

ตลับหมึก Police Mate Colorless 

 

ตลับหมึก Police Mate Colorless :  เป็นตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับเก็บลายนิ้วมือเพื่องานพิสูจน์หลักฐาน ใช้งานง่ายโดยการกดลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าลงบนตลับหมึกเบา ๆ และนำไปประทับลงบนกระดาษพิเศษจะได้รอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า เช่นเดียวกับการใช้ตลับหมึกพิมพ์มือสำเร็จรูปสีดำ แต่จะไม่เปื้อนสีดำเหมือนกับการใช้หมึกสีดำ ขนาด: 19x123x165 mm น้ำหนัก: 260 g