บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
Forensics Equipment
HOME   /   Forensics Equipment  /    ซองเก็บเขม่าปืน
สินค้า

 

ซองงานพิสูจน์หลักฐาน ซองเก็บเขม่าปืน 

ซองงานพิสูจน์หลักฐาน :  มี 2 ขนาด คือ ขนาด 10*23 ซ.ม. และ ขนาด 1.5*16.2 ซ.ม.